Odkazy

České matriky na internetu

Státní oblastní archiv v Praze
http://ebadatelna.soapraha.cz/

Národní archiv Praha (zejména židovské matriky)
http://www.badatelna.eu/fond/1073

Moravský zemský archiv v Brně
http://actapublica.eu

Státní oblastní archiv v Litoměřicích
http://matriky.soalitomerice.cz

Státní oblastní archiv v Plzni
http://www.portafontium.cz

Státní oblastní archiv v Třeboni
http://digi.ceskearchivy.cz/

Státní oblastní archiv v Zámrsku
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/matriky

Zemský archiv v Opavě
http://vademecum.archives.cz/vademecum